Benzodiazepinova poradna  

Dotazy

derealizace

Tom

Dobrý den, povedlo se mi zdolat závislost na neurolu, užíval jsem pravidelně neurol po dobu 2 let. Má psychiatrička mne ujištovala, že v závislosti nejsem, i když jsem měl velké podezření.Budou to 2 roky co pocituji pocit derealizace, jsem v tomto pocitu celý den po dobu 2 let. Chci se zeptat, jestli závislost na neurolu mohla vyvolat tento problém.
Děkuji za odpověd.

Odpověděl: Hana Skořepová

Dobrý den Tome,

 

Váš popis je poměrně stručný a bylo by třeba probrat mnoho podrobností. Internetové poradenství má bohužel své limity. Doporučila bych Vám promluvit si o svých pocitech s psychiatričkou, která Vás zná lépe, diagnózu, dosavadní léčbu, tak i současný stav.  

 

Vliv na prožívání mohou mít - množství užívané medikace, kombinace s dalšími látkami ( léky, alkohol, drogy..). Někdy ke zhoršení stavu dochází při vysazování medikace, když je to třba z vyššcíh dávek v rychlejším tempu vysazování apod. 


V příbalovém letáku je toto upozornění:

Vznik závislosti  Používání alprazolamu (účinná látka Neurolunebo jiných benzodiazepinů může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti. Nebezpečí vzniku závislosti se zvyšuje s dávkou a délkou léčby; je také vyšší u pacientů, kteří nadmíru konzumovali alkohol či zneužívali léky v minulosti. Závislost na alprazolamu a na jiných benzodiazepinech se může vyskytnout i při doporučených dávkách. Zvýšené riziko závislosti na lécích se projevuje i při kombinované léčbě více benzodiazepiny. 

 

Příznaky z vysazení: při rozvoji závislosti by náhlé vysazení léku mohlo vyvolat abstinenční příznaky. Ty mohou zahrnovat bolest hlavy, svalů, nadměrnou úzkost, napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a nespavost. V závažných případech se také mohou vyskytnout: pocit nereálnosti, pocit odcizení a nepřirozenosti ve vztahu k okolí či sobě samému, citlivost na zvuk, znecitlivění a brnění končetin, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace, nebo epileptický záchvat. 

 

Možné nežádoucí účinky:
Přípravek je dobře snášen, ale během léčby se mohou vyskytnout nežádoucí účinky jako ospalost nebo únava během dne, zvláště na začátku léčby. Ve vzácných případech svalová slabost, nejistá chůze či bolesti hlavy, závratě, malátnost, rozmazané vidění, sucho v ústech, či slinění, bolest břicha, zácpa či kožní vyrážky, snížené citové prožívání. Při dlouhodobém podávání a při zvyšování dávek může někdy dojít k poruchám paměti a k lékové závislosti. Při náhlém přerušení, zvl. vyšších dávek,  může dojít ke vzniku abstinenčních příznaků, které se projevují bolestmi hlavy, nervozitou, neklidem, zvýšenou dráždivostí až zmateností.

 

Ve výjimečných případech může Neurol vyvolat náhlou úzkost, ztrátu paměti, zmatenost, desorientaci, halucinace, vzrušenost, útočnost a poruchu spánku.

 

Seberte odvahu a zkuste o tom s lékařkou promluvit. Můžete pak najít společně řešení Vašich obtíží. 

Držím Vám palce.

HS

 

 

 

 

 

DMS

Zpět