Benzodiazepinova poradna  

Kdy je vhodné je užívat

Hlavním cílem léčby benzodiazepiny je zmírnit či odstranit příznaky u úzkostných poruch.

 

Dále se předepisují:

 • při akutní reakci na závažný stres s neklidem a úzkostí a při posttraumatických stresových poruchách
 • při nespavosti, pokud jde o stavy závažného charakteru, které vyžadují nasazení léčiva

 

Stavy a onemocnění, při kterých se benzodiazepiny nesmí podávat:

 • akutní intoxikace alkoholem
 • akutní intoxikace hypnotiky a dalšími tlumivými látkami
 • alkoholová, léková a drogová závislost (tedy i prodělaná v minulosti, kdy nyní dotyčný abstinuje)
 • těhotenství a kojení
 • těžké funkční poškození jater
 • přecitlivělost na benzodiazepiny
 • myasthenia gravis, tj. závažné nervosvalové onemocnění
 • spánková apnoe, tj. porucha spánku, při které člověk ve spánku na několik sekund přestane dýchat; projevuje se především únavou, ospalostí a snížením pozornosti
 • chronická respirační insuficience, tj. dlouhodobá nedostatečnost dýchacího systému

 

Dávkování

 

Obecně platí:

 • Neprolamujte doporučení lékaře ohledně množství a frekvence dávky.
 • Doba podávání benzodiazepinových anxiolytik má být jasně ohraničena.
 • Absolutně nevhodné je doporučení „kdykoliv dle potřeby".
 • Pokud jde o benzodiazepinová anxiolytika, celková doba podávání by měla být co nejkratší, doporučuje se nepřesáhnout 4-6 týdnů. Po této době již může docházet k rozvoji tolerance na podávaný lék.
 • U starších lidí se doporučují vzhledem k zpomalenému metabolismu a pomalejšímu vylučování nižší dávky.