Benzodiazepinova poradna  

Závislost na benzodiazepinech

Závislost na benzodiazepinech není vzácností a může se rozvinout i u osob, které užívají lékařem předepsané dávky léku.

 

Obsahuje složku psychickou (chuť, touha návykovou látku užít) i fyzickou (rozvoj tolerance a projevy odvykacího syndromu při vysazení užívání návykové látky).

 

Zvýšené předpoklady pro vznik závislosti na benzodiazepinech mají ženy, starší lidé, lidé závislí na alkoholu nebo s problémovým užíváním alkoholu, dále lidé se závislostí drogovou.

 

Syndrom závislosti je skupina projevů týkajících se myšlení, chování a fyziologických projevů, které se vyvíjejí při opakovaném užívání návykové látky.

 

 

Pro závislost na návykových látkách jsou typické projevy zahrnující:

  • silnou touhu po návykové látce
  • narušenou kontrolu v užívání návykové látky
  • projevy rozvinuté tolerance vůči látce
  • projevy syndromu z odnětí - odvykacího stavu
  • zaujetí užíváním návykové látky před ostatními běžnými činnostmi a zájmy
  • užívání v situacích, kdy je to zjevně pro organismus nebezpečné a škodlivé jak v rovině psychické, tak v rovině somatické

Typickými projevem narušené kontroly je užívání látky, na niž vznikl návyk, v situacích, kdy je její užívání nevhodné či nebezpečné. Látka je užívána ve vyšších dávkách, než bylo předepsáno, nebo v častějších frekvencích. Opakované pokusy užívání látky kontrolovat, omezit nebo ji vysadit jsou neúspěšné.

 

Tolerance vůči jedné návykové látce se projevuje potřebou zvyšování dávky za účelem dosažení žádoucího efektu. V případě léků může docházet k přechodu na léky s vyšším obsahem účinné látky, případně k jiným lékům dané lékové skupiny se silnějšími účinky.

 

Zaujetí užíváním návykové látky, které se projevuje tím, že ve prospěch užívání dotyčný redukuje, či opouští své zájmy, záliby či povinnosti a běžné činnosti. Věnuje více času užívání, obstarávání a získávání návykové látky a čas věnuje i zotavování se z užívání dané návykové látky.

 

Užívání návykové látky pokračuje i přes viditelnou škodlivosti užívání v rovině psychické, fyzické i sociální. Dotyčný si je jasně vědom, že ho užívání dané látky poškozuje a ve výše uvedených oblastech omezuje, ale přesto v něm pokračuje. Příkladem může být jasné lékařské doporučení užívání léku vysadit, ale dotyčný ho užívá i nadále.

 

Projevy odvykacího stavu se objevují v případě vysazení užívané návykové látky nebo omezení jejího užívání a jsou jak fyzické (např. křeče, nevolnost, zvracení, bolesti), tak psychické (úzkost, strach, nespavost, napětí, touha po látce).

 

Projevem odvykacího stavu je i užívání stejné nebo příbuzné látky za účelem vyhnutí se nebo oslabení těchto odvykacích příznaků (například vzájemná záměna alkoholu a benzodiazepinů či použití některého z podobných léků v rámci širší lékové skupiny).

 

Pro ověření závislosti lze využít jednoduchý nástroj - standardní dotazník SDS „Škála závažnosti závislosti".

Ke stažení v češtině zde: