Benzodiazepinova poradna  

Odvykací potíže

 Velkým rizikem je nemožnost předvídat reakci na vysazení benzodiazepinů. Rozhodně nedoporučujeme pokoušet se o detoxifikaci a vysazení léku bez konzultace s lékařem. 

 

Vysazování benzodiazepinů nesmí být prudké a náhlé a musí probíhat postupně. V případě dlouhodobého užívání benzodiazepinů či užívání vyšších dávěk je vhodnější detoxifikace pod lékařským dohledem!

 

Nejčastějšími příznaky jsou:

 • zvýšené napětí
 • rozrušení
 • neklid
 • pocit úzkosti
 • nespavost
 • předrážděnost
 • nechutenství

V případě dlouhodobého užívání vyšších dávek benzodiazepinů může během jejich vysazení dojít ke komplikacím: mohou se vyskytnout křeče, které mohou přecházet do komplikovaných křečových stavů. Ty se projevují stejnými záchvaty jako křečové stavy u epilepsie a odvykací syndrom může přejít do deliria. Komplikovaný odvykací syndrom může v extremním případě vést až k úmrtí.

 

Nástup odvykacích potíží, délka jejich trvání a míra intenzity odvykacích příznaků závisí na několika faktorech:

 • množství užívaného léku - denní dávka
 • délka užívání léku
 • typ léku, tj. jestli jde o benzodiazepin s krátkým, nebo dlouhým poločasem vylučování
 • rychlost vysazení léku

 

Odvykací potíže se mohou dostavit během 1 až 4 dnů v případě léku s krátkým poločasem vylučování a mohou nastoupit i v horizontu až 10 dnů v případě léku s dlouhým poločasem vylučování.