Benzodiazepinova poradna  

Dotazy

Vysazování benzodiazepinů

HZuzanka

Dobrý den, už jsem se tu na vysazování benzodiazepinů ptala. Bylo mi řečeno, že beru velmi nízké dávky (max 1 mg denně, ale většinou 0,5 mg denně) a že se vysazování nemusím bát, spíš se méně pozorovat a poradit se s psychiatrem. Ta mi sdělila totéž, že to jsou velmi nízké dávky a nasadila mi mitrazapin. Někde jsem se tu v odpovědích dočetla, že benzodiazepiny produkují GABA a že po určité době užívání je mozek proto přestane produkovat, protože jsou dodávány léky. Proto je člověk potom hrozně nervózní i za situací, ve kterých předtím nebyl, atd. Chci se zeptat - je to trvalý stav? Nebo se to po čase obnoví. Mozek začne znovu GABA produkovat, pokud se benzodiazepiny neužívají vůbec? Mám totiž pocit, že se to stalo mě. Jsem nervózní i v situacích, kdy by člověk neměl být, v klidu domova, atd. Pokud budu užívat pouze mitrazapin, obnoví se znovu produkce GABA? A potom by bylo možné vysadit i mitrazapin a být zcela bez léků? Děkuji moc za odpověď.

Odpověděl: Veronika Pavlíková

Dobrý den.

 

Je to trošku jinak a složitější. Velice zjednodušeně řečeno, benzodiazepiny neprodukují GABA, ale jejich účinek je zprostředkovaný přes GABA receptory. Konkrétně GABA A receptor. GABA A receptor má několik vazebních míst, na které se váží různé látky, například v organismu vznikající endogenní kyselina gamaaminomáselná (GABA), co je hlavní inhibiční mediátor. Benzodiazepiny se vážou na jiné vazební místo daného receptoru. Obecně pokud je nějaká látka v nadbytku, dochází tzv. down regulaci receptorů, dá se to představit tak, že klesá počet receptorů a tím se snižuje účinek dané látky. To je jeden z důvodů, proč je po čase nutné zvyšovat dávku, aby sa dosáhlo stejného účinku. Když se vysadí benzodiazepiny, tak receptorům daný lék chybí a dochází k nepříjemným abstinenčním příznakům. Protože je GABA inhibiční mediátor, tak dochází k excitaci, nervozitě, nesoustředěnosti, při masivním užíváním může excitace vyústit až v epileptický záchvat či delirium. Receptory se v mozku obnovují celý život a po čase se jejich funkce vrátí do normálu. Ale nějaký čas to trvá, než si mozek opět zvykne, než se syntetizuje dostatek receptorů a znovuobnoví se mediátorová rovnováha. Proto se vysazují benzodiazepiny postupně. To je taky důvod, proč například antidepresiva neúčinkují ihned, ale až za několik týdnů. To je čas, za který vzniknou nové receptory. Při postupném pomalém snižování se zároveň upravuje receptorová nerovnováha, proto jsou při tomhle postupu abstinenční příznaky mírné, proti tomu, kdyby se léky/drogy vysadili najednou. Při jakýmkoliv vysazování se ale abstinenční příznaky vyskytnou. Jen v jiné intenzitě. Nedá se vysadit a nic necítit. Jde ale o to, rozlišit, jestli se opravdu jedná o abstinenční příznaky, nebo se opět objevily příznaky, kvůli kterým se původně benzodiazepiny nasazovali. Abstinenční příznaky odezní, je nutná ale trpělivost a vydržet, než se mozek dá dokupy. Ale může nastat i jiná situace - sice absťák je mírný, případně už odezněl, ale opět se objevila úzkost, která byla přítomna už před tím, než se vůbec nasadili a pořád zůstala, jenom byla na nějakou dobu překryta benzodiazepiny. V tomhle případě je potřeba odstranit příčinu úzkosti, nebo nespavosti nebo jiných symptomů, které byli na začátku. To se dá buď psychoterapií, nebo někdy je nutné nasadit zároveň i antidepresiva, které mají anxiolytický efekt a často hodně usnadní psychoterapii nebo dodají energii k změně - života, osobního nastavení či jiných příčin nepohody. Mozek je neuvěřitelně komplexní a pracuje jako celek, neurony jsou přepojeny různými mediátory, mají různé receptory a jenom v souladu mezi sebou je konečné působení - někde může být ten samý mediátor inhibiční, jinde zase excitační, podle toho, kolik dalších mediátorů mezi sebou spolupracuje. Výše uvedené vysvětlení je opravdu zjednodušené, ale doufám, že aspoň trochu srozumitelné.

Mirtazapin funguje přes jiný receptorový systém než benzodiazepiny. Podporuje spánek, má antidepresivní účinek, působí pozitivně na úzkost. Mohl Vám být nasazen na překlenutí abstinenčích příznaků při vysazování benzodiazepinů nebo Vám mohl být nasazen jako lék na příznaky, které byli překryté benzodiazepínami a opět se objevili. Samozřejmě časem je možné vysadit i mirtazapin. Záleží na tom, jak se budete cítit, kam se posunete nebo třebas Vám pomůže psychoterapie natolik, že nebudete potřebovat žádné léky. Zjistilo se, že i dlouhodobá psychoterapie upravuje recetory a mediátory v mozku.

 

S pozdravem,

VP

 

DMS

Zpět